İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Teoman ÇIĞŞAR

NO Makale Adı
1581399750 SANATSAL REENKARNASYON

Kültürün en değerli ve verimli kaynaklarından biri de sanattır. Bununla birlikte sanat da kendi çıkış hareketlerini kültürel birikimlerden beslenerek sağlar. Kültürlerin alt yapılarında inançlar, adetler, davranış biçimleri vb. yer alır. Sanatın kendini enkarne ve reenkarne ettiği anlayışları ve ifadeleri, çıkış noktalarıyla ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koyma ve bu sayede farklı bir bakış açısı kazandırabilme ümidi; asıl olan amaçtır. Araştırmada da irdelendiği gibi bilhassa din temelli felsefi inançların etkisiyle sanatta yeniden canlandırma çabaları; geleneği, usta-çırak ilişkisini, eserleri korumaya ve devamiyetine yönelik fonksiyonel bir tavırdır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, sanat, gelenek, resim, reenkarnasyon