İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sinan ÇAKMAK, Alaybey KAROĞLU

NO Makale Adı
1581025695 DİJİTAL SANAT BAĞLAMINDA ANİMASYON FİLM KARAKTER TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Günümüz insanlığı, gelenekselden olabildiğince uzak olan sanal bir çağı yaşamaktadır. Bu çağ, 4. Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile her geçen gün farklı alanlarda çeşitli dijital ürünleri hayatımıza entegre etmektedir. Hemen her alanda dijital çözümlemelerin ortaya atıldığı bu dönemde, insanların ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıkları da farklılaşmaktadır. Bu alışkanlıklar, günümüzde çağdaş sanat dünyasında da kendisini göstermektedir. Canlandırma sanatı olarak temelleri atılmış olan animasyon, günümüz çağdaş sanatında sinemanın ayrı bir dalı haline gelmiştir. Geçmiş dönemlerde iki boyutlu ve siyah - beyaz örnekleri ile etki uyandıran animasyon, günümüz teknoloji çağında üç boyutlu bir kavram halini almıştır. Bu bağlamda kitleler üzerinde son derece etkin olan animasyonlardaki karakterlerin de rolleri büyük önem taşımaktadır. İster geleneksel kültürden esinlenilerek, isterse de çağın izlerini taşıyarak tasarlanmış olsun karakter tasarımları animasyonların temel yapı taşlarından biridir. Bu çalışmada dijital çağ ekseninde, animasyon sanatı araştırılmış ve animasyonların hayat damarı olan bazı karakter tasarımları üzerinde durulmuştur. Konu, ilgili literatür, kitap, tez ve internet kaynaklarının desteği ile yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital sanat, animasyon, karakter tasarımı