İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Erdal ÇETİNTAŞ

NO Makale Adı
1580888633 VİTRİFİYE ÜRETİMİNDE FİNE FİRE CLAY( FFC) ÇAMURU KULLANIMININ İŞ AKIŞI VE TASARIM DEPARTMANINA YANSIMALARI

Seramik en köklü sanat dallarından biri olup, estetik amaçlı eserlerin yanında ihtiyaca dayalı tasarımları da içinde barındırmaktadır. İlk olarak çanak çömlek üretiminden başlanmış, günümüzde ise seramik sağlık gereçlerine kadar çok geniş üretim yelpazesi bulunmaktadır. Hızlı sanayileşmeye bağlı olarak, seramik sağlık gereçleri diğer adı ile “vitrifiye üretiminde büyük gelişmeler olmuştur. Özellikle üretim sürecinden başlayarak tasarıma önem verildiği, markalaşma ve üretimin devamlılığının sağlandığı, yeni ürünlerin tasarlanması ve kaliteli üretimin yanı sıra rekabetin arttığı bir dönem yaşanmaktadır. Bu süreçte işletmelerin sürdürebilirliği ve ekonomikliği açısından artıklar da değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada; seramik işletmelerinde vitrifiye üretiminde vitreous-china çamuru ile fine fire clay (FFC) çamurunun kullanımının tasarım ve üretim aşamasındaki etkisi ve farklı uygulamalar değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Seramik, vitrifiye, FFC, tasarım