İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zafer EREN

NO Makale Adı
1580809310 BALABAN ÇALGISI İÇİN BİR ETÜT ÖNERİSİ

Çalgı eğitimi aşamasında birçok müzisyen çeşitli problemlerle karşı karşıya gelmektedir. Karşılaşılan teknik ve müziksel sorunların giderilmesinde etüt önemli bir araçtır. İcracının çalgısı üzerindeki teknik gelişiminin sağlanması amacıyla yaratılan bir özel kompozisyon olarak tanımlanabilen etüt kavramı, balaban sazı için de çok önemlidir. Özellikle balaban gibi hakkında yazılı metot ve çalışmaların çok az olduğu bu saz için daha da önem kazanmaktadır. Türk Halk Müziğinde, esere ayrı bir tat veren balabanın icrasındaki zorluluğun yanı sıra yanık sesiyle dinleyicide büyük bir etki bırakmaktadır. İcradaki zorluluğu ortadan kaldırmak ve öğrenimi kolaylaştırmak için hazırlanan etütler, içerdikleri hedeflerle müziksel eserlerin teknik ve müzikal olarak doğru ve güzel seslendirilmesini/yorumlanmasını amaçlar. Bu yönüyle çalgı eğitiminde çok önemli bir yere ve işleve sahiptirler. Bu çalışmada balaban eğitimi almak isteyenler için temel ve teknik bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca balaban sazının genel yapısal özellikleri ortaya konularak perde isimleri, balaban gövdesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Balaban sazının ses sahası tespit edilerek, balaban sazını öğrenmek isteyen müzik severlere başlangıç düzeyinde bilgiler verilmiştir. Verilen teknik bilgiler ve etütlerle bol miktarda egzersiz ve tekrar yapma şansı sunulmuştur. Bu çalışmayla, balaban sazında ilerleme sağlanacağı düşünülmüştür. Müzik eğitimi insanların yeteneklerini ve becerilerini gün yüzüne çıkararak, müziksel yaratıcılığını da artırmayı sağlar. Bu düşünceyle birlikte, balaban için hazırlanan etüt önerisinin, balaban sazını öğrenmek isteyen bireylere, tarihsel süreci ve teknik özellikleri bir arada verilerek sazı daha iyi tanımaları amaçlanmıştır. Ek olarak nota değerleri ve sürelerine değinilerek nazari anlamda bilgi dağarcığı oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çalgı etütü, Balaban