İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ezgi TEKGÜL, Tuğba ÇAĞLAK EKER, İlay BİLGE PEKTAŞ

NO Makale Adı
1580466872 MÜZİK DÜNYASINDA ÖNCÜ BİR KADIN: ANTONIA BRICO

Antonia Louisa Brico, 1902 yılında Hollanda’da doğan kadın piyanist ve orkestra şefidir. Brico’yu müzik dünyasında öncü yapan özellik ilk kadın şef olmasıdır. Batı müziği tarihinde karşımıza çıkan erkek egemen yaklaşımlar sanatın özgür ruhundan oldukça uzaktır. Erkeklerin ön planda oluğu, kadınların geri planda tutulduğu müzik dünyasında bir ilki gerçekleştirmiş olan Brico, 20’li yaşlarında çok zorlu süreçlerden geçerek bu ünvana sahip olmuştur. Müzikte kadının varlığı adına çok büyük bir adım atmış olan şef kendisinden sonraki kuşaklar için ilham verici olmuştur. Bu araştırmada amaç, Antonia Louisa Brico’nun hayatını, eğitimini, müziksel çabalarını ve başarılarını, bu başarıları elde etmek için sürdürdüğü mücadelesini ortaya koymaktır. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada veriler, literatür taraması ve doküman incelemesi yapılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmış ve analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antonia Brico, Orkestra şefi, kadın müzisyenler, çağdaş dönem