İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ece AKYOL

NO Makale Adı
1580242150 KRZYSZTOF PENDERECKİ'NİN VİYOLA VE ORKESTRA İÇİN KONÇERTOSU'NUN FORM VE KARAKTER ANALİZİ

Krzysztof Penderecki’nin “Viyola ve Orkestra için Konçerto” adlı eseri, Neo-Romantik stilde bestelenmiş çağdaş bir eserdir. Sonat formunda yazılmış olan bu konçerto, birbirine tempo ve karakter açısından zıt şekilde verilen iki temanın aynı motifsel materyalleri eser boyunca geliştirip sürdürdüğü bir yapı izlemektedir. Minör 2’li ve minör 3’lü dar aralıklar çerçevesinde oluşturulmuş bu motifler, eserin genel karakterine hakim olan kasvetli ve kederli bir atmosfer yaratmaktadır. Eser boyunca zaman ölçüleri sıklıkla değişime uğramaktadır. Ölçü çizgileri ise icracıya serbestlik tanımak amacıyla iki Cadenza kısımda ve bazı solo viyola pasajlarında tamamen kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Viyola, konçerto, form, karakter, analiz, Neo-Romantik, motif