İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar ARSLAN, Hatice Feriha AKPINARLI

NO Makale Adı
1579546646 KARADENİZ ÇALIKLI TEKNİKLİ ÇORAPLARIN TASARIM ÖZELLİKLERİ

Kültür, her topluma kendisini özgün bir şekilde ifade etme imkanı sunmaktadır. Farklılıkların bir araya gelmesi sonucunda kültürel çeşitlilik oluşmaktadır. Sanat, gelenek, görenek, adet, inanç, dil, edebiyat, mimari mekanlar, tarih, coğrafya, yemek vb. kültürel unsurlar, her toplumun yapısına göre şekillenmekte ve çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik farklı yörelerde görülmektedir. Bu yörelerden biri Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize ilidir. Rize’de yer alan Hemşin, Çamlıhemşin, Ayder’de geleneksel ve yöreselliği yansıtan tekstil ürünlerine rastlamak mümkündür. Bu ürünler arasında sayılan el örgüsü çoraplar desen, motif ve renk özellikleri ile dikkat çekmektedir. Çalışmada yöntem olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Rize ili el örgüsü çorapların ürün tasarım özellikleri oluştururken, araştırma örneklemi ise Hemşin ve Çamlıhemşin’de yöresinde tespit edilen çalıklı teknikli 47 adet el örgüsü çorap oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Hemşin, Çamlıhemşin çoraplarının desenleme tekniği, motif ve renk özelliklerini tasarım özellikleri açısından incelemektir. Çalışma kapsamında incelenen çorap örneklerinin bitkisel, geometrik, figürlü, sembolik olmak üzere 4 farklı motif özelliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle zemin rengi olarak beyaz renk, motiflerde ise canlı ve sıcak renkler tercih edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, tasarım, tekstil tasarımı, motif, renk