İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ebru BALAMİR

NO Makale Adı
1579259270 KLASİSİZM VE ROMANTİZM ARASINDA KALAN AYDINLANMACI BİR ŞAİR: GİACOMO LEOPARDİ

Fransız devriminden yıl sonra İtalya’nın Recanati kasabasında dünyaya gelen Leopardi, İtalyan edebiyatının Klasisizm ve Romantizm akımları arasında gelgitler yaşayan şairlerindendir. Bu çalışmada Leopardi’nin yaşam öyküsünden yola çıkılarak, edebi kimliğinin oluşma evreleri incelenmiş ve döneme damgasını vuran romantik akım karşısında şairin klasik yanının baskın çıkması üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda şairin küçük bir kasabada her şeyden bihaber sürdürdüğü yalnız ve kapalı yaşantısında hayal dünyasının yeri ve geliştirdiği karamsarlık evrelerinin de üzerinde durmak gerekecektir. Bu doğrultuda şairin kaleme aldığı bazı şiirlere değinilmiş, bu şiirlerde yansıttığı temel duygular makalenin temel bölümlerinden birini oluşturmuştur.


Anahtar Kelimeler: Klasisizm, romantizm, şiir, karamsarlık, Leopardi