İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilek TOLUYAĞ

NO Makale Adı
1579079587 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEYKEL SANATINDA MİTOLOJİK İMGELER

Bu makalede, mitolojinin geçmişten günümüze kadar olan süreçte, heykel sanatı içerisinde nasıl yer bulduğu ve günümüz sanatında nasıl tercih edildiğine dair bilgilere yer verilmiştir. Çalışmada, geçmişten günümüze değin mitoloji temalı heykel sanatına ait eserlere değinilerek, bu eserler mitolojik imge kullanımı bağlamında incelenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca mitolojinin günümüz sanatında nasıl bir noktada durduğuna açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Sanat tarihine bakıldığında mitoloji ve heykel ilişkisine dair çok sayıda örneğe rastlanmaktadır. Yunan mitolojisi etkisini başta Avrupa sanatı olmak üzere neredeyse tüm dünya sanatlarında göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Mitoloji, Heykel Sanatı, Yunan mitolojisi