İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burcu AKBULUT BİLİCİ, Neşe CAN

NO Makale Adı
1578311924 FLÜT DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AKCİĞER KAPASİTELERİ İLE FLÜT ÇALMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans 1, 2, 3, 4 flüt öğrencilerinin akciğer kapasitelerinin flüt icralarındaki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada öğrencilere öncelikle fiziksel ve kişisel bilgileri sorulmuş ( cinsiyet, yaş, boy, kilo, sigara kullanımı, günlük flüt çalışma saati, günlük flüt dinleme saati) ve ardından uzman kişi tarafından solunum fonksiyon testi uygulanmıştır. Aynı öğrencilere uzman kişiler tarafından nefes tekniklerini ortaya çıkaracak bir parça seçilmiştir. Solunum fonksiyon testi uygulanan her öğrenciye bu parça çaldırılmış ve video kaydına alınmıştır. Bu videolar 3 uzman tarafından izlenmiş ve 5 kategoride (Nefes Kontrolü, Nefes yerleri, Ton Kalitesi, Müzikalite, Teknik) puanlanmıştır. Araştırma sonucunda çıkan veriler SPSS 19.0 programında ve korelasyon işlemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada akciğer kapasitelerinin gözlemciler tarafından değerlendirilen nefes kontrolü, nefes yerleri, ton kalitesi, müzikalite ve teknik verileri arasında bir ilişki ortaya çıkmazken, gözlemci değerlendirmelerindeki nefes kontrolü ve müzikalite kriterlerinde öğrencilerin tecrübelerinin arttıkça başarılarının da arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kapasitesi, solunum fonksiyon testi, flüt, flüt eğitimi