İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu YÜCEL

NO Makale Adı
1578295776 ATIK MALZEMELERİN ÇAĞDAŞ SANATTA YANSIMALARI

İnsan ve doğa arasındaki bağın zamanla kopmaya başlamasıyla beraber yaşanan çevresel sorunlar, 1960 sonrası sanatçıların dikkatini çekmiş ve farkındalık yaratmak adına çalışmalarında konu edinmelerine neden olmuştur. Galeri mekanının kamusal alana kaymasıyla beraber, sanatçı kendisini birebir doğanın içinde bularak, doğayı sanata katmaktan çekinmemiştir. İlkçağlarda insan, doğada hayatta kalmaya çalışmış ve onunla mücadelesinde sanattan da sezgisel olarak da olsa destek almıştır. Yerleşik hayata geçmesiyle birlikte doğa karşısında pasif durumu yavaş yavaş ortadan kalkmış ve doğaya karşı kendini üstün görmekten çekinmemiştir. Zamanla doğa karşısında elde ettiğini zannettiği bu üstünlük çevresel sorunlara sebep olmuş, özellikle üretimle beraber getirdiği tüketim olgusu, altından kalkamayacak durumlara yol açmıştır. Bu sorunların en önemlilerinden olan atık problemi günden güne tehlikelerini de artırmaktadır. 21. yüzyıl sanatçısı, bir çevre sorununa dönüşen atık maddelerin tehlikelerine karşı hem farkındalık yaratmak hem de geri dönüşüm durumuna dikkat çekmek adına yapıtlarında atık malzemeleri kullanmaktan çekinmemiştir. Bu çalışma, 1960 sonrası sanattan başlayarak günümüze kadar geçen süreçte atık malzemeler kullanarak yapıt üreten sanatçıların bazılarını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Sanatı, Atık Malzeme, Geri Dönüşüm