İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu GEBOLOĞLU

NO Makale Adı
1578293692 TÜRKİYE’DE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ BESTECİLERİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde Klasik Türk müziği bestecileri ile ilgili çalışılmış lisansüstü tezler araştırılmıştır. Araştırmanın amacı; Türkiye’deki üniversitelerde, Klasik Türk Müziği bestecileri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin sayısını, akademik derecesini, yazar cinsiyetini, üniversite ve enstitülerini, çalışma alanı ve yayın yılını belirlemek, böylece bu alanda çalışacak olan araştırmacılara yol göstermektir. Durum saptamaya yönelik tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, araştırma konusu ile ilgili lisansüstü tezlere ulaşmak için, Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasındaki tez arşivi linki kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırma konusu ile ilgili 165 adet yüksek lisans, 21 adet doktora ve 7 adet sanatta yeterlik tezi ile birlikte toplam 193 teze ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, lisansüstü tezlerin en çok yüksek lisans alanında yapıldığı tespit edilmiştir. Özellikle eser analizi ve icra analizi ile ilgili lisansüstü tez çalışmaları, bestecilerin makamlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk müziği, besteci, lisansüstü müzik tezleri