İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Savaş Kurtuluş ÇEVİK, Bahar Başak ÜSTEL ARI

NO Makale Adı
1578042968 SANAT: PARANTEZ İÇİNDE PARA

Sermaye geçmişte olduğu gibi günümüzde de her şeyi etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, ilginç olarak nitelenebilecek ilişkilerle sanat ile paranın bir arada nasıl var olduğuna değinmektedir. Çalışma, sanatı etkisi altına alan piyasa ve piyasasının işleyişi hakkındaki görüşlere, çağdaş sanat piyasasına yön veren sanatçılara, sanat yapıtına ayrıca koleksiyoncu, galerici, müzayede evi, sponsor gibi etkenlere odaklanmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda çağdaş sanat piyasasına yön veren halkalar arasında olan ve rakamsal otoritenin en önemli belirleyicilerinden olan koleksiyoncular üzerine de yoğunlaşmaktadır. Koleksiyoncular içerisinde sanat piyasasının en çok tanınan isimlerinden biri olan ve istediği sanatçı için piyasaya istediği şekilde yön verebildiği örnekler üzerinden de okunabilen Charles Saatchi’ye ve onun çağdaş sanat piyasasına taşıdığı Damien Hirst gibi sanatçıların, piyasa ve koleksiyoncularla ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca sanatçıyı ekonomik açıdan yüceltecek ya da yok edecek olan piyasa ekonomisine ve bu bağlamda sanat eserlerinin ne tür dinamiklerle maddi değerlere sahip olduklarına, bu maddi değerlerin eserin asıl sahip olması gereken estetik değerleri nasıl unutturduğuna değinilmiştir. Çalışma, piyasa ve sanatçı ilişkisinin oluşturduğu “markalaşma” ve “sansasyon yaratma” gibi piyasanın sanatçıya verdiği “ün, şöhret” ve sanat eserinin nasıl bir statü ifadesi haline dönüştüğüne dair bir okuma sunmaktadır.

Anahtar sözcük: Sanat, para, piyasa, güncel