İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuz YURTTADUR

NO Makale Adı
1577726855 ERNST NEIZVESTNY’NİN FİGÜRATİF HEYKELLERİNDE DEFORMASYON

Ernst Neizvestny, Stalin rejimi sonrası ilginç yaşam hikayesi ve muhalif tavırlarıyla adından söz ettirmiş önemli bir sanatçıdır. 1960 ve 1970’li yıllarda Sovyet ideolojisine oldukça katı ve ters duruşuyla Sovyetler Birliği sanat tarihine derin izler bırakmıştır. Eserlerinde deforme edilmiş figürler, eller ve beden imgelerini çokça kullanılmıştır. Bu yönüyle dışavurumcu-konstrüktivizm yaklaşımı ve eserlerinin plastik açıdan oluşumu, Neizvestny’nin diğer heykeltıraşlardan ayrılan en belirgin özelliği olarak karışımıza çıkmaktadır. Sanatçının eserlerinde hem terslikler hem de düzgün bir anlatım biçimi vardır. Tıpkı ying-yang, yani kötünün içinde iyi, iyinin içinde kötü kavramı gibi. Eserler bedenin salt gerçekliği ve deformasyonunun birer harmanlarıdır. Her bir uzam bir diğerinin bağlayıcı ve dengeleyici parçasıdır. İnsan beden uzuvlarının deforme edilmiş halleri bir bütün oluşturarak adeta konuşan birer imgeye dönüşmüştür. Neizvestny’nin heykellerindeki figürler dramatik bir ifade biçimiyle harmanlanarak deformasyon bağlamında şekillenmiştir. Bu makalede Ernst Neizvestny heykelleri figür-deformasyon ilişkisi penceresinde analiz edilerek incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ernst Neizvestny, heykel, deformasyon