İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cumhur KUZU

NO Makale Adı
1577718901 MİCHELANGELO BUONARROTİ’NİN EDEBİ YÖNÜ

Rönesans denince ilk akla gelen üç büyük sanatçıdan biri Michelangelo’dur. Israrla bir heykeltıraş olduğunu vurgulasa da Sistina Şapel’in tavanını harikulade fresklerle donatan bir ressam, tasarladığı birçok yapının yanı sıra on yedi yılını San Pietro Bazilikası’nın inşasına adayan bir mimardır aynı zamanda. Neredeyse aynı zamanlarda yaşamış Leonardo da Vinci’nin özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda, çok yönlü birçok sanatçının bulunduğu Rönesans dönemi için Michelangelo’nun farklı meziyetlere sahip olmasının çok sıra dışı bir durum olmadığı düşünülebilir. Fakat onu diğer sanatçılardan ayıran önemli bir özelliğei daha vardır: Edebiyata duyduğu ilgi ve yazdığı şiirler. Özellikle Michelangelo’nun iç dünyasını keşfedebilmek, eserlerinin arka planında olan ve pek fazla açığa vurmadığı duyguları ve düşünceleri anlamak için sanatçının, belki de daha doğru bir ifadeyle, şairin şiirlerini bilmek büyük önem arz etmektedir. Michelangelo’nun edebi yönü ve şiirleri üzerine hazırlanan bu çalışma, sanatçının edebi anlamda kimlerden etkilendiğini, ele aldığı konuları, ilk şiirlerinden başlayıp gösterdiği şiirsel gelişimini dönemler halinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Michelangelo, Rönesans, İtalyan Edebiyatı, şiir