İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevinç ÜÇGÜL

NO Makale Adı
1576163842 GÖÇ YILLARINDA ZARNITSY DERGİSİNDE YAYIMLANAN YAZILARDA KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Savaş, göç, doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi toplu şekilde yaşamı etkileyen olaylarda kadınların ve çocukların durumu kısmen daha arka planda kalmaktadır. 20. yüzyılın başlarında İstanbul’a gelen Rus göçmenlerin kısa bir süre de olsa bu kentteki yaşantısı, kentin “göç” ve “göçmenlik” duygusunu tattıkları ilk mekân olması açısından önemlidir. Çalışmada, 1921 yılında İstanbul’da ve devamında Sofya'da yayınlanan siyasi ve toplumsal içerikli “Zarnitsı” dergisinde yer alan yazılar incelenerek kadın yazarların ve kadınlarla ilgili yazıların analizi yapılacaktır. Dönemin siyasi ve toplumsal olaylarının yer aldığı derginin on aya yakın süren yayın döneminde göçmen Ruslar arasında tanınır ve takip edilir konumu bu derginin sayfalarında yer alan olayların gerçekçi boyutlarının ortaya konması anlamında da önemlidir. Her ne kadar siyasi ve ideolojik güdümlü Beyaz Rus ordusunun yayını konumuna sahip olsa da “Zarnitsı”nın sayfalarında 1920’li yıllarda İstanbul’daki Rus göçmenlerinin yaşamı çeşitli açılardan yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler: Sosyo-politik dergi “Zarnitsı”, Göç, kadın ve çocuklar, İstanbul’da göçmen Rus kadınları, Rus göçmen basını