İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aybige DEMİRCİ ŞENKAL

NO Makale Adı
1576067897 TÜKETİCİLERİN ÜRÜN SATINALMA KARARINDA MARKA KİMLİĞİ RENKLERİNİN ETKİSİ

Tüketiciye satın alma faaliyetlerinde duyuları yön vermektedir. Tüketici görmek, işitmek, koklamak, dokunmak ve tatmak ister. Birey dış dünya ile olan bilgilerinin büyük bir bölümünü görme duyusu ile sağlamaktadır. Görsel algılama, görsel uyaranları, tanıma ayırt etme eski deneyimleri ile birleştirerek yeniden yorumlama sürecidir. Algılanan nesneler duyular sistemini harekete geçirir. Bu süreçte biyolojik ve psikolojik etkiler birbirini etkiler ve tamamlar. Tüketiciler ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün alma eğilimindedirler. Ürün satın alma kararını etkileyen birçok unsur söz konusudur ve bunlardan biri olan “marka rengi”, içinde psikolojik birçok etkiyi de barındırmakta ve satın alma sürecini etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Renk olgusu, tüketicilerin davranışlarında ayrıcalıklı bir yere ve öneme sahiptir. Bu bağlamda, günümüzde tüketicilerin satın alma davranışlarının ve ürün tercihlerinin şekillenmesinde marka kimliği renklerinin önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Çalışma kapsamında marka renginin tüketicilerin ürün satın alma kararına ilişkin tercihlerindeki etken faktörleri belirlemek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marka kimliği, renk, tüketici, satın alma kararı, marka rengi