İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aslı TİRYAKİ, Senem KAYMAZ KOCA

NO Makale Adı
1575469346 MİMARLIK VE SÜRREALİZMİN TEMAS YÜZEYLERİ: KENTTE, MEKANDA SÜRREAL İZLER

Bireyin özgün dünyası, zihin ve hayal gücüyle sarıp sarmalanır. Bu özgün dünyayı, düşlerimiz, düşüncelerimiz, arzularımız aracılığıyla kimi zaman dışarıya aktarmak ve zihnimizden taşırmak isteriz. Ancak gündelik yaşantımızda kabul ettiğimiz bazı gerçeklikler vardır ve bu gerçekliklere fazlaca yakın duruşumuz, düşüncelerin dışarıya aktarımını zorlaştırabilir. Bunun sonucunda, kabul edilen gerçeklikler ve düşünceler arasında gidip gelmeye başlarız. Sürrealizm bu arada olma halinde sabitliklerden ve kabullerden arınıp, düşlere, düşüncelere ve arzulara yönelerek, geride bırakılmış duyguları ortaya çıkarmak niyetindedir. Bu metin, bu düşüncelerin izinde, kimi zaman kesin tanımlar ve kabuller üzerinden okunan mimarlığı, sürrealizmin belirsizliği üzerinden yeniden okunmayı hedefler. Bu yöntemle, sürrealizm ile melezlenen mimarlık, sonu öngörülemeyen ve katmanlı bir yolculuğa çıkar. Metinde, bu süreç birbirine eklemlenen üç adımda çözümlenir. Çalışmanın birinci adımı, “Sızıntı: Tarihsel İpuçları” başlığındadır ve sürrealizmin tarihte belirişi ve mimarlığa ilk sızışını konu eder. Aynı zamanda, sürrealizmin sınırlarının ne denli esnek olduğunu inceler. Sonraki ikinci adım, “Bir Başka “Mesken Tutma”: Kentte ve Mekanda “Yerleşik” İzler” başlığındadır ve sürrealizmin mimarlık konularındaki daha yerleşik izlerini kovalar. Çalışmanın üçüncü adımı ise “Uzlaşma/Çatışma” başlığındadır ve ikili ittifaka bir son yazılmaya çalışılır. Bu son, pragmatik olmaktan çok, çatışmalı ve süreğendir. Buna ek olarak, üçüncü adım, yeni temasları meydana getirmeyi ve ucu açık bir başlangıç oluşturmayı hedefler.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Sürrealizm, kent, mekan, temas