İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seyyal KÖRPE KEMER

NO Makale Adı
1575054172 LEON JAROSŁAW IWASZKIEWICZ’IN “BRZEZINA” (KAYIN AĞACI KORUSU) ADLI ÖYKÜSÜNDE AŞK VE ÖLÜM

Polonya kültür tarihinde 1918-1939 yılları arası dönem, yüzyılı aşkın bir süre boyunca yaşanan işgalin ardından bağımsız bir devlet bünyesi altında renkli, neşeli, özgün, karamsar ve karmaşık eserlerin ortaya çıktığı ayrıcalıklı bir zaman dilim olmuştur. Çalışma kapsamında incelenecek olan Iwaszkiewicz’in 1932 yılında yayımlanmış Brzezina (Kayın Ağacı Korusu) başlıklı öyküsü, söz konusu dönemde Polonya edebiyatının en çarpıcı ve en cesur eserleri arasında anılmıştır. Brzezina’da doğanın durmaksızın bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu ve buna bağlı olarak insan bedeni ve psikolojisi üzerindeki dönüştürücü etkisi konu alınmıştır. Brzezina’nın öyküsü mitsel temalar temelinde kurulmuştur.

Anahtar sözcükler: Iwaszkiewicz, aşk, ölüm, Polonya edebiyatı