İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bartuğ AKGÖZ

NO Makale Adı
1574960300 MÜZELERDE GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI: İSTANBUL MODERN, SFMOMA VE PAUL KLEE ÖRNEKLERİ

Tarih boyunca uluslar, kendi içinde ve çevrelerindeki diğer uluslarla kurdukları iletişimlerde bir takım semboller kullanmışlardır. Ulusların eskiden beri kullandıkları semboller ile modern kurumların günümüzde birçok teknik, toplumsal ve kültürel evrimden sonra kullandıkları semboller aynı temel kavramlar üzerine kurulmuştur. Günümüzde müzeler için geleneksel değerlendirme kriterleri geçmişte kalmıştır. Sanat dünyasında, kurumlar için marka değeri artık temel değerlendirme kriteri olarak görülmektedir. Bu durum müzecilikte değer kazanmak için markalaşmayı gerektirmektedir. Markalaşma ise yoğun rekabetin hakim olduğu günümüz dünyasında, markaların sahip oldukları görsel kimliğin, çağın hızına ayak uydurabilmesi ve müşterilerin beklentilerini dikkate alarak ortak bir değere sahip olması ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada çağdaş müze ve sanat müzeleri için markalaşmanın önemi, görsel kimlik kavramından yola çıkarak sorgulanmış ve örneklendirilmiştir. Görsel kimlik yaratma sürecinde başvurulan unsurlar belirlenmiş ve bu bağlamda seçilen: İstanbul Modern, SFMOMA ve Paul Klee müzelerinin görsel kimlikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görsel kimlik, müze, müzecilik, sanat