İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fidan TONZA HELVACIKARA, Sevim ÇİZER

NO Makale Adı
1574621405 SOKAK SANATINDA SERAMİK MALZEME KULLANIMI

Sokak aralarında gezinirken, aramadan bulmaya dayalı bir anlayış ile harmanlanan sokak sanatı, izleyiciyi bir şekilde şaşırtmayı hedeflemektedir. Başlangıçta içinde bulundurduğu alt kültürün “ben de buradayım” sözünün sanat aracılığı ile vurgulanması, kamusal alanda etkin bir yer tutan sokağı bir galeri veya müzeye dönüştürmüştür. Herkese ait alan olan kamusal alanlar içinde sokak, kamusal mekânın en önemli bölümünü oluştururken, kentleşme ile birlikte ortaya çıkan heterojen yapısı ile bireyin yaşadığı alana dair söylemlerinin sesi olmuştur. Sokağın, fikirlerin tartışıldığı ve sorunların dile getirildiği bir kamusal mekân olarak kullanımı da bu bağlamda etkilenmiştir. Bu çalışmada, sokak sanatının ne olduğunu anlamak için öncelikle sokağın kamusal alandaki yerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bununla birlikte, zaman içinde kendi sınırlarını aşarak, bugün dünyada büyük hız ve ün kazanmış olan sokak sanatının, yoluna kattığı farklı disiplinlerde çalışma örnekleri arasında seramik malzemeye dikkat çekilmiştir. Bu yaklaşım ile sokak sanatında seramik malzemenin kullanımı değerlendirilmiş ve sokağa ait unsurlarla birlikte gelişen yeni söylemlere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler; Sokak sanatı, seramik, kamusal alan, sokak, kent