İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hürrem Sinem ŞANLI, Cansu Deniz BAK

NO Makale Adı
1574354691 KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU (Armeniaca vulgaris Lam ) İLE BOYANAN İLMELİK YÜN HALI İPLİKLERİNİN SUBJEKTİF VE OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMELERİ

Kayısı çekirdeği kabuğu (Armeniaca vulgaris Lam ) yakacak olarak kullanılan bir üründür. Araştırmanın amacı; gıda, kozmetik ve ilaç sanayisi gibi birçok alanda kullanılan kayısı meyvesinin atık durumundaki çekirdek kabuğunun boyar madde olarak kullanılmasına ilişkin yararlanılabilirliğini ve boyanan ilmelik yün halı ipliklerinin subjektif ve objektif olarak değerlendirilmelerini incelemektir. Kayısı çekirdeği kabuğunun iplik boyama işleminde kullanılması için boyama reçeteleri hazırlanmıştır. Boyama işleminde mordansız ve demir sülfat, potasyum dikromat, tannik asit, tartarik asit ve tuz mordanları kullanılarak, birlikte mordanlama yöntemleriyle 48 boyama yapılmıştır. Boyanan iplikler objektif ve subjektif olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel boyacılık, kayısı çekirdeği kabuğu, subjektif değerlendirme, objektif değerlendirme