İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe AZAMET, Çağatay İNAM KARAHAN

NO Makale Adı
1574078332 21. YÜZYILDA BİYOSANAT

Sanatın bilimsel yapıya göre değişen paradigmasının biyosanat kapsamında incelendiği bu araştırmada; 21. yüzyılda sanatta sahne alan biyosanat uygulamalarından örnekler ele alınmıştır. Günümüzde sanatın nerede olduğu, hangi süreç ve parametreler üzerine yol aldığı, devam edecek yolculuğunda hangi yansımalar sunacağı mevcut gerçekler olarak ciddiyetle irdelenmelidir. Biyosferde insan merkezli bu değişimlerin durdurulamaz bir hıza eriştiği noktada sanatın da müdahalelere dâhil olarak mevcut senaryoları gündeme getirmesi gerekmektedir. Sanat paradigmasında, içinde olduğumuz antroposen çağda yok oluş yahut yeniden var oluş manzarası betimlenirken aslında en ilkel haliyle başlangıcında olduğu gibi, temsil yeteneği mevcut sistemler ekseninde sanatçının hizmetiyle insanlığa yansımaya devam edecektir. Küresel bağlamda sanattaki gelişmelere rağmen günümüzde ülkemiz sanat eğitiminde disiplinlerarası uygulamaların yaygınlaşmadığı görülmektedir. Sanat eğitimi içeriğinin güncellenmesi ve çağın verilerine entegrasyonunun gerekliliğinden hareketle bu çalışma; biyosanat uygulamalarına dönük eksikliğin tespiti ve araştırmacılara başlangıç olacağı görüşüyle tamamlanmıştır. Döküman incelemesi yapılan araştırmada biyosanat alanı içine dâhil olan biyoteknolojik uygulamalar, sanatçı ve eseri eşliğinde açıklanmıştır. Elde edilen veriler ışığında bu tasarım alanına dair disiplinlerarası çalışmaların sanata katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilim, teknoloji, sanat, biyosanat, biyoteknoloji