İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Cihan GEZEN, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1574071233 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE FİGÜRATİF BAĞLAMDA SOKAK TEMASI

“Çağdaş Türk Resminde Figüratif Bağlamda Sokak Teması” konulu çalışma kapsamında amaç, çağdaş Türk sanatındaki figüratif bağlamda sokak temalı olan resim örneklerinin tespit edilmesidir. Sokaklar, köylerde ve kentlerde insanların evlerinden çıkıp adım attığı, geçtiği, yaşamlarını sürdürürken birbirleriyle kesiştiği, karşılaşma alanı diyebileceğimiz toplumsal mekanlardır. Bu bağlamda bakılacak olursa, sanatçıların da toplumsal bir varlık olarak sokakları gözlemleyip, sokaktaki insanları resimlerine konu etmesi kaçınılmazdır. Çünkü nerede olursa olsun, gündelik yaşamın geçtiği ve insanların hayatlarına devam ettiği mekanların başında sokaklar gelmektedir. Bu gündelik yaşamı resmeden sanatçıların da sokaktaki insanları konu etmek istemesi son derece doğaldır. Özellikle kültürel bağlamda incelendiğinde sokak ve insanın sürekli etkileşim halinde olarak birbirlerini etkilediği görülmektedir. Türk resminde özellikle batılılaşma döneminde figür, resme konu olmaya başlamış ve buna paralel olarak sanatçılar, figürleri farklı mekanlara yerleştirerek resmetmeye başlamışlardır. Sokağın insanın gündelik yaşamındaki önemi de göz önüne alındığından Türk ressamlar, özellile insanları sokaklarla birlikte resmetmişlerdir. Bu nedenle Türk resminde figüratif bağlamda sokak çalışan ressamların araştırılması ve söz konusu resimlerde bu konu hakkında yapılan resim örneklerinin tespit edilerek bulgu ve yorumlarına ait sonuçların bir başlık altında toplanması önemli görülmüştür. Araştırma 19. yüzyıldan günümüze kadarki Türk resim sanatı içerisinde eser üreten sanatçılardan; Nazmi Ziya Güran, Sami Yetik, İbrahim Safi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Nedim Günsur, Mehmet Pesen, Fikret Mualla, Faruk Cimok, Mustafa Albayrak ve Mehmet Başbuğ’a ait resimlerden figüratif olarak sokak temasının görüldüğü eser örnekleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sokak, insan, figüratif resim