İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melike CİLOŞOĞLU, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1574060315 LALE DEVRİ'NDE (1718- 1730) JEAN BAPTISTE VAN MOUR’UN TABLOLARINDAKİ ERKEK GİYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Lale Devri, birçok kaynakta belirtildiği üzere Osmanlı Devleti'nin Batı'daki yenilik ve gelişmeleri benimsemeye başladığı bir devirdir. Bunların yaşanmasında Padişah III. Ahmet ve sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yönetim siyasetleri ve kişisel özellikleri de etkili olmuştur. Sarayda ihtişam ve gösterişin hakim olduğu yıllardaki bu anlayış birçok konuyla birlikte giyim - kuşam alanına da yansımıştır. Diğer taraftan Batı'da Osmanlı yaşamı büyük merak uyandırmaktadır. Fransa büyük elçisi ile birlikte İstanbul'a gelen ve görevi Osmanlı hayatını tuvale aktarma olan Jean Baptiste Van Mour, İstanbul'da yaşayan kişilerin her halini ve toplumda şahit olduğu olayları resimlerine aktararak günümüze değerli eserler ulaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, Jean Baptiste Van Mour 'un tablolarındaki erkek giyimlerinin incelemesi yapılmıştır. Konu, literatür kaynakları ile desteklenerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelime: Jean Baptiste Van Mour, Lale Devri, erkek giyimi