İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem DOĞAN ÖZCAN

NO Makale Adı
1573799522 DRAMATİK OLANIN “YÜZ”DE BELİRİŞİ: YAKIN PLAN

Bu araştırmada günümüz sanatında sıkça karşılaşılan yakın plan yüz resimleri, “dramatik” kavramı bağlamında ele alınmaktadır. Bu bağlam sinemanın portre resim üzerindeki etkisiyle kurulmaktadır. Günümüzde portredeki dramatikliğin, tuval ölçeğinin büyümesi ve yüzün yüzey üzerinde kapladığı alanın genişlemesiyle çarpıcı biçimde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu gibi ölçek değişiklikleri ile vurgulanan “yüz”ün dramatik etkiyi güçlendirdiği, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında sinema sanatında keşfedilmiştir. Ondan sonraki süreçte resimlerde büyük ölçeklerde, tuvaller üzerine yapılmış portreler ve hatta yüzler ile karşılaşılmaktadır. Bugün portre sadece kimliğin tanımı ve tespiti gibi anlamlarından ziyade, yüzün duygulanımlarının ön plana çıktığı bir “tür” haline gelmiştir. Bu araştırmada ilk olarak dramatik kavramından yola çıkılarak, portrenin tarihçesine kısaca değinilmiştir. İlerleyen bölümlerde ise sinemada yakın plan ölçek ve günümüz resim sanatçılarının yaklaşımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Portre, sinema, yakın plan, yüz, dramatik