İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hilal S. YILMAZ

NO Makale Adı
1573502662 SİNEMA/TV ENDÜSTRİSİNDE BİR STRATEJİK PLANLAMA ÖRNEĞİ: BRİTANYA KOLOMBİYASI, KANADA

Kanada’nın Britanya Kolombiyası bölgesi, kapsamlı bir stratejik planlama süreci ile orta ölçekli yerel bir üreticiden, global bir yeni medya merkezine dönüştürülmüştür. Britanya Kolombiyası bacasız sektörlerden sinema ve TV endüstrisinin en büyük merkezlerinden biri olma kararını kırk yıl önce vermiştir. Bölge bu doğrultuda ayrıntılı bir çalışma planını hayata geçirilmiştir. Kanada hükümeti ve yerel yönetimin desteğine üniversitelerin ve özel girişimcilerin de iştiraki ile büyük ve planlı bir çalışma yapılmıştır. Sonuçta birçok atılım gerçekleşmiş ve bölge büyük bir medya merkezine dönüşmüştür. Bu dönüşümün doğru bir biçimde okunabilmesi için birçok unsurun incelenmesi yerinde olacaktır. Geçtiğimiz kırk yılın analizi yapıldığında bölgede; bürokrasi, eğitim, istihdam, yan sanayi oluşumları ve kültürel donanıma verilen planlı desteğin önemi ortaya çıkmaktadır. 1980’lerden beri Kuzey Hollywood isminin yakıştırıldığı bölge, sadece Kuzey Amerika için değil tüm dünyada internet platformları ve günden güne büyüyen film ve dizi sektörü için en önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. Yapılan analiz doğrultusunda bu çalışma Britanya Kolombiyası’nın başka bir dünya şehri için çağı yakalayan bir kalkınma planı bağlamında kayda değer ve ilham verici bir yol haritası niteliğinde olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Britanya Kolombiyası, Vancouver, sinema endüstrisi, dizi endüstrisi, kuzey Hollywood