İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alev ÇAKMAKOĞLU KURU, Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1573467992 SAĞLIKLI ÜRÜN TERCİHİNDE AMBALAJ TASARIMLARININ SATINALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ambalaj unsurları ve tasarım öğeleri dikkate alınarak hazırlanan, sağlıklı gıda ürünlerine yönelik ambalaj tasarımlarının, tüketici satın alma kararına olan müdahalesini belirlemek, elde edilen bulgular ışığında ise tasarım öğrencilerini etkili ambalaj tasarımı hakkında bilgilendirmektir. Sağlıklı beslenmesi gerektiğinin farkında olan fakat ambalajı çekici geldiği için zararlı ürünlere yönelen tüketicilerin bilgi düzeyi ve sağlıklı ürüne karşı tutumları çalışmanın önemini sergilemektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Sinop ilinde eğitim gören yüksekokul öğrencileri oluşturmaktadır. Sağlığa zararlı yüzlerce gıda ürününün arasında fark edilmeyen faydalı ürünlerin ambalajları; malzeme, şekil, tasarım unsurlarına göre revize edilmiş ve katılımcılardan, tasarımlar arasından sağlıklı gıda ambalajına yönelmeleri istenmiştir. 10 adet karşılaştırma içeren çalışmada; hedef kitle, renk tercihi ve renk psikolojileri dikkate alınmadan tasarlanan ambalajlar yerine sağlıklı ürün imajını destekleyen, albenisi yüksek ambalajların satın alma davranışına olumlu etkisinin olduğu görülmektedir. Ambalaj tasarım eğitiminde, çıkan sonuç ve önerilerden yararlanmanın faydalı olacağı düşünülmekte, üretici firmalar ve toplum sağlığı ile ilgilenen kurum ve kuruluşların işbirliği ile sağlıklı ürün ambalajlarının yeniden tasarlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, sağlıklı gıda ambalajı, satın alma, tasarım eğitimi, tüketici