İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 76  Aralık 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Deniz KOLGU, Mehmet ÖZKARTAL

NO Makale Adı
1572610251 ATSIZ’IN BOZKURTLAR ROMANINDAKİ KADIN KARAKTERLER ÜZERİNE BİR RESİMLEME

Bu çalışmada Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtlar adlı romanındaki Türk kadın karakterlerin toplumdaki yeri anlatılmıştır ve bu karakterler üzerine bir resimleme denemesi yapılmıştır. Makale, Hüseyin Nihal Atsız’ın hayatı, Eski Türk kadınının toplumdaki yeri ve Bozkurtlar romanındaki Türk kadın karakterler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Makalenin başlangıç kısmında Atsız’ın hayatı, edebi yönü ve siyasi kimliği hakkında bilgi verilmiştir. İkinci kısmında, eski Türk toplumunda kadının yeri ayrıntılı olarak işlenmiştir. Üçüncü kısmında ise, Atsız tarafından yazılan Bozkurtlar romanı ele alınmış, hikâyede yer alan Türk kadın kahramanlar, sahip oldukları çeşitli özellikler göz önünde bulundurularak tasvir edilmiştir. Bu kadınlar gerektiğinde kocasından daha iyi avlanabilen sıradan bir kadın, hakları töreler tarafından korumaya alınmış, yeri geldiğinde bu haklarına güvenerek emirlere karşı çıkabilen bir genç kız, kendi halkının saygısını ve sevgisini kazanmış bir hükümdar veya unvanından vazgeçebilecek kadar vatanını seven bir kadın olarak okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Sonuç kısmında ise eski Türk toplumunda zorlu bozkır yaşamı içerisinde erkeğinin yol arkadaşı olan kadının, aynı dönemlerde başka toplumlarda olduğunun aksine değerli bir varlık olarak saygı gördüğü vurgusu yapılmıştır. Bu makale eski Türklerde kadının statüsünü gözler önüne sermek amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasvir, kadın, Türk, statü, Atsız, Bozkurtlar