İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ELMAS, Meltem ÖZSAN

NO Makale Adı
1572276072 DIEGO VELÂZQUEZ ESERLERİNDE BAROK DÖNEMİ MODASININ YANSIMALARI

Sanatın çok eskiye dayanan gelişiminde ideal, dengeli ve uyumlu olanın kabul sayıldığı Rönesans döneminin aksine büyük biçim karşıtlıklarıyla hisli, durgun veya hareketli ifadelerin önem kazandığı Barok sanat anlayışı, 16. yüzyıl sonundan 18. yüzyılın başlarına değin ağırlıklı olarak hissedilmiştir. Günümüzde ise moda, mimari, heykel, resim vb. alanlarda etkisini hálá sürdürmektedir. Barok sanatı, İtalya’da Caravaggio’nun önderliğinde gelişmiş ve Avrupa’ya yayılmıştır. Caravaggio’nun üslubundan hareketle yeni bir sanat anlayışı yaratan Diego Velázquez ise; İspanya Barok sanatının öncülerinden olmuştur. Velázquez’in portre ve günlük tarzında oluşturduğu eserlerinden yola çıkarak barok dönemde İspanya kadın, erkek ve çocuk modası, giyim alışkanlıkları, stil ve tasarım özellikleri kumaş ve aksesuarları hakkında detaylı bilgi edinme imkânı bulunmuştur. Bu açıdan ressamın eserleri, barok modasının aydınlatılmasında önemli bir veri niteliği taşıdığı söylenebilir. Çalışmanın amacı, Diego Velázquez’in eserlerindeki figürlerin giysi ve aksesuarlarının, model, kumaş, renk, desen gibi özellikler bakımından incelenerek, barok modasının sanattaki izlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı araştırma kapsamında, barok sanatının; mimari, heykel, moda ve resim etkileşimleri incelenmiş Velázquez’in eserlerinde yer alan kadın, erkek ve çocuk giysileri, Barok dönemi modası ışığında ele alınmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Barok, sanat, moda tarihi, resim.