İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fidan TONZA HELVACIKARA, Özlem AYVAZ TUNÇ

NO Makale Adı
1571847141 SANATTA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: SERAMİK VE ANİMASYON

Çağdaş sanatta farklı disiplinlerin harmanlanması, yeni yaklaşımların geliştirilmesine ve genişletilmesine olanak sağlamaktadır. Disiplinlerarası bakış açısıyla günümüzün sanat anlayışının sınırları aşma çabası, seramik alanında da kendini göstermektedir. Plastik ve görsel sanatlara dair oluşturulması düşünülen yeni bir perspektif, seramik sanatı ile animasyonun temel prensiplerinin birleştirilmesi yönünde yaklaşımları ortaya koymayı planlamaktadır. Görsel sanatlar alanında yer alan animasyonun, seramik malzeme üzerindeki dönüşüm süreci, farklı teknik ve uygulamalarla gerçekleştirilebilmektedir. Literatür taraması sonucu elde edilen verilerin yorumlanması ile seramik form ve yüzeyin animasyona uygun hale getirilmesi üzerine uygulamaların incelenmesi, bu çalışmanın ana yapısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda dönme eylemi ve animasyon tekniği arasındaki ilişki, seramik şekillendirme yöntemlerinden biri olan çömlekçi çarkı ile ilişkilendirilerek, iki farklı disiplinin biraradalığını, deneysel yaklaşıma olanak tanıyan boyutları göz önünde bulundurulmuştur. Bu yaklaşımla ortaya çıkan çalışmalar üslup ve biçim yönünden incelenmiş, tarihsel süreç içerisinde gelenekselden, çağdaş formlara kullanılan teknik ve yöntem bu çalışmada öne çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: disiplinlerarası sanat, seramik, animasyon, çömlekçi tornası