İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Leo J. O'DONOVAN SJ Çeviri: Bahar ARTAN OSKAY

NO Makale Adı
1571827544 GÖRME HAZZINA ULAŞMAK: ELLSWORTH KELLY VE GÖRSEL DENEYİM

Herhangi bir betimlemenin ... gözü belli bir pratik “yorumlayıcı” kabiliyeti kullanmaya davet ettiğini ileri sürüyorum. Göz, resim vasıtasıyla kendisine verilen görevi “yorumlar”. Görev bir yaşam dünyasıdır görev, teorik değildir; izleyici için pratik, betimleyici ve insan anlatısı bakımından anlamlıdır.
- Patrick Heelan, S.J., Van Gogh’un Perspektifin Modern Kullanımı