İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve DEDEOĞLU

NO Makale Adı
1571644733 EDVARD GRiEG‘İN OP.27 NO.1 SOL MİNÖR YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜNÜN BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN ANALİZİ

Bu araştırma, 19. yüzyıl İskandinav Okulu’na dahil olan ve Norveç müziğinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Norveçli besteci Edward Hagerup Grieg’in Op.27 No.1 sol minör yaylı çalgılar dörtlüsünün birinci bölümünün armonik ve formal analizini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eserin bu bölümü sonat formunda yazılmış, sonat biçiminin paradigması bir çıkış noktası olarak kabul edilerek bölüm romantik uyumlarla beslenmiştir. Formal analiz yolu ile eserin birinci bölümünde yer alan motifler incelenerek, motifler arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve bu motiflerin geliştirilerek kullanılma durumları gösterilmektedir. Armonik yapının ise tonalite ve modalitenin içiçe geçmesi ile oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak tonalitenin hakim olduğu eserin birinci bölümünde frigien ve miksolidyen modlarının orijinalinden başka perdelere aktarılarak kullanıldıkları görülmektedir. Sık karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte bazı pasajlarda dörtlü arlıklarla oluşturulmuş akorlara da yer verilmektedir. Özellikle, müziği meslek olarak seçen genç müzisyenlerin, müzikle ilgilenen ya da dinleyen kişilerin de bestelenen eserlerin armonik ve formal yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşımaktadır. İcra edilen ya da dinlenen eserlerle ilgili teknik bilgi çoğaltıldıkça çalma ve dinleme etkinliklerinin kalitesi de yükseltilmiş olacaktır.

Anahtar kelimeler: Grieg, Analiz, Armoni, Form, Dörtlü