İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Başak SAYGILI

NO Makale Adı
1571239835 MODADA SÜRREALİZM

Moda ve sanat kavramları çoğu zaman bir arada kullanılmaktadır. Moda olgusunun ortaya çıktığı 19.yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar moda ve sanat etkileşimi birçok çalışmanın, araştırmanın konusu olmuştur. Giysinin, tasarım ilke ve yöntemlerine göre hazırlanarak bir tasarıma dönüşmesinden itibaren sanat ile ilişkisi başlamıştır. Bu durum giysinin, sanatın içinde yer almasına ve sanat akımlarından etkilenmesine neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı; sürrealizm (gerçeküstücülük) sanat akımının etkilerinin görülmeye başlandığı 1920'li yılların başından günümüze kadar olan süreçte modadaki etkilerini örneklerle açıklamaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: moda, sanat, sürrealizm, moda tarihi