İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Muna SİLAV

NO Makale Adı
1571038842 KÜLTÜR-BELLEK ETKİLEŞİMİ VE ÜNİVERSİTE MÜZELERİ

Müzeler, toplumların tarihi ve kültürel değerlerini nesilden nesile aktaran, koruyan, sergileyen, belgeleyen; sahip olunan koleksiyonların eğitim, araştırma ve iletişim işlevleri ile öğrenmeyi sağlayan kurumlardır. Bu kurumlar, sosyo-kültürel ve eğitimle ilgili değerleri bir araya getirirken, kültür ve bellek kavramlarını toplumlararası etkileşimle güçlendirmektedir. Günümüzde çağdaş eğitim ve öğretim kurumları olan üniversitelerin bünyesinde yer alan üniversite müzeleri, yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel, bilimsel ve ekonomik gelişmesini desteklemekte, sahip olunan bilgileri ve eserleri/koleksiyonları topluma aktarmaktadır. Bununla beraber, kültürel belleği güçlendiren, geçmiş ve günümüze ait kültürel değerleri içeren üniversite müzeleri, konular ve sergilenen eserler açısından çeşitlilik göstermektedir. Üniversitelerin kurumsal gelişimlerini destekleyerek kültürel birikime katkı sağlayan bu müzeler, eğitim ve uygulamalı araştırmaya yönelik bilimsel ve sanatsal çalışmalarda da bulunarak toplumsal iletişimde etkin rol oynamaktadır. Çalışma kapsamında, günümüzde üniversite müzelerinin önemi ve sürdürülebilirlik kapsamında öneriler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, bellek, üniversite, müze