İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilşen İNCE ERDOĞAN, Esra ÇETİN

NO Makale Adı
1570784541 II.DÜNYA SAVAŞI YILLARINI MÜZİK ÜZERİNDEN OKUMAK: SAVAŞ DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI (1939-1945)

1939 yılında başlayan II. Dünya Savaşı, savaşa giren ülkelere olduğu kadar Türkiye gibi belli bir denge ve tarafsızlık politikası izleyerek savaşın son anına kadar girmemeyi başarmış ülkelerde de hem ekonomik hem de sosyal olarak oldukça ağır günler yaşatmıştır. Savaş ekonomisi sebebiyle gıdadan giyime, kömürden benzine kadar birçok temel tüketim maddesinin azalması, karaborsacılığın baş göstermesi ve uygulanan vergi politikaları, halkın sosyo-ekonomik durumunu kötüleştirmiştir. Yaşanan yokluk ve kıtlık, toplumun her kesiminde yoğun olarak hissedilmiş, ekonomik ve sosyal olarak yaşanan bu sıkıntılar sanata da yansımıştır. Edebiyat, resim, sinema ve özellikle müzik özelinde savaş ekonomisinin halkın üzerine getirdiği yük, ortaya çıkan sanat eserlerine konu edilmiştir. Böylesi zor şartlar altında ayakta kalınmaya çalışıldığı bir ortamda, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği başlıca mekânlar; sinema, tiyatro, sergi, fuar, okul binaları ve özellikle Halkevi salonları olmuştur. Savaş ortamından bunalmış olan Türk toplumu için konser salonları ve bu mekânlarda gerçekleştirilen müzikal etkinlikler, eserlerin toplumla paylaşılmasının yanında kitlesel eğlence aracı işlevi de görmüştür. Bu çalışmada, II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki müzik politikaları ve savaşın müzik üzerine etkileri ele alınacaktır. Ayrıca çalışmada savaş döneminde faaliyet gösteren müzik kurumları ve gerçekleştirilen müzikal faaliyetler ve etkinliklere de yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Türkiye, Hükümet Programları, Müzik Politikaları, Müzik Kurumları