İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pelin AVŞAR KARABAŞ

NO Makale Adı
1570536537 CHAIM SOUTINE’NİN RESİMLERİNDE ÖFKE VE MELANKOLİNİN DIŞAVURUMU

Ekspresyonizm, 20. yüzyılın sonlarında dönemin politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamının doğurduğu, özellikle Empresyonizm olmak üzere Pozitivizm ve Natüralizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkan bir akımdır. Başlıca Edward Munch, Ernst Ludwig Kirchner, James Ensor gibi sanatçılar tarafından temsil edilen Ekspresyonizm, sanatçının iç dünyasında var olan duyguları ortaya koymasını amaçlamıştır. Doğanın gerçek görünüşü yerine sanatçının kendine özgü yorumu üzerinde duran akım, renklerle ve biçimlerle yoğun olarak yansıtılmış ve ilk zamanlarda yadırganmış olsa da, zaman içerisinde benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. Ekspresyonist sanatçılardan birisi olan Chaim Soutine; doğa, nesne ve figür konularını modern tarzda ele alan resimleriyle ön plana çıkmış, yoğun boya tabakalı ve güçlü ifadeli resimleriyle karanlık iç dünyasını ortaya koyan soğuk mekanlar içerisindeki deforme figürleri, peyzajları ve et karkasları ile kendi öfke ve melankolisini yansıtan eserler üretmiştir. 1893 – 1943 yılları arasında yaşayan ünlü sanatçının, sembolik ifadelerinde yer aldığı depresif anlatımlar taşıyan resimleri, izleyicide çoğunlukla gerilimli duygusal izlenimler bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Chaim Soutine, Ekspresyonizm, Dışavurumculuk, öfke, melankoli