İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ebru ÇORUH, Nazan AVCIOĞLU KALEBEK, Gökçe ÖZDEMİR,Tuğba ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1570016365 DOKUMA KUMAŞ TASARIMI VE ÖRNEK UYGULAMALARI

Dokuma, atkı ve çözgü adı verilen iki iplik grubunun birbirinin altından ve üstünden geçirilmesi ile oluşturulan yüzeylerdir. Dokuma kumaş tasarımı ise teknik faktörlerle estetik faktörlerin birbirlerini tamamladığı bir yöntemdir. Estetik faktörler, kumaşın görünüm özellikleri olan renk, biçim ve doku öğelerinin birlikte oluşturdukları değerlerdir. Teknik faktörler ise hammadde, incelik, kumaşın rengi ve dokusu, dokuma tekniği, renk planları, örgü gibi teknik özellikleri içermektedir.

Bu çalışmada dokuma tasarımında farklı iplik, kalınlık, renk, görsellik gibi parametrelerden yararlanılarak çeşitli örgü ve desenler tasarlanmıştır. Tema olarak hayatın içindeki zorluklar ve karmaşa ele alınarak, dikenli, dar, kılçıklı, engebeli, bir yol olarak hayat tasarımlara yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla ekose, balıksırtı, bal peteği gibi desenler kullanılmıştır. Temel ve türev örgülerin kumaş yüzeyinde sağladıkları görünümü üç boyutlu ve hacimli yüzeyler şeklinde ortaya çıkarmak için farklı ürün tasarımları yapılmıştır. Tasarımlarda iki farklı renk kullanılarak, rengin etkisinden ziyade dokunun kumaş yüzeyi üzerinde etkisi görülmeye çalışılarak, el dokuma tezgahında fantezi ve türev örgülerden tasarlanan dokuların üç boyutlu olarak, görsel efektleri üzerine bir çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma tasarımı, renk ve örgü, kumaş tasarımı, desen