İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Firdevs Müjde GÖKBEL

NO Makale Adı
1568437164 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA GÜNCEL BİR TERİM: HİBRİT SERAMİK

Günlük kullanım ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan, zaman içinde sanatçıların anlatım araçlarından biri haline dönüşen toprak, seramik sanatçıları için vazgeçilmez bir konumdadır. Endüstriyel açıdan devamlı gelişim halinde olan seramik malzeme, sanatsal anlamda da bir devinim içerisindedir. Son dönemlerde karşımıza çıkan hibrit seramik terimi; günümüzde, biçimsel özellikler bakımından geçmişi çok eskilere dayanan yarı insan, yarı hayvan tasvirli seramik formlar ve hayvan imgesinin insana özgü tavırlarla bir araya getirildiği çalışmaları kapsamaktadır. Araştırma kapsamında yarı hayvan-yarı insan seramik formlar tarihsel süreçte incelenmiş ve günümüzde "Hibrit" seramik şeklinde adlandırılan çağdaş örnekler araştırılmıştır. Günümüz kullanımı geçmişe kıyasla benzerlikler taşıyan hibrit seramikler, sanatçıların sık başvurduğu ifade biçimlerinden biri haline gelmiştir. Söz konusu formlarla sanatçıların figüratif anlatımda önemli bir yer edindiği gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: seramik sanatı, hibrit, yarı insan yarı hayvan, figüratif anlatım