İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa AĞATEKİN, Nihal TURAN

NO Makale Adı
1568367212 ART NOUVEAU AKIMI’NIN CAM SANATINA YANSIMALARI

Art Nouveau Akımı, 19. yüzyılda mimari, edebiyat, müzik, resim ve uygulamalı sanatlar üzerinde etkili olmuştur. Dönemin sanatçıları sanat ve zanaat arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak, yeni bir ifade dili yaratmak, malzemenin işlevselliğine bireysel bakış açısı katmak ve toplumun her kesimindeki insanın sanat nesnelerine erişebilirliğini sağlamak gibi ortak bir amaca sahip olmuştur denilebilir. Yapılan literatür araştırmaları değerlendirildiğinde, Art Nouveau döneminde yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı ve özgün niteliklere sahip bir uygulamacı ve sanatçı profilinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, yine bu dönemde pek çok teknik ve uygulamayla çeşitlenen ve zenginleşen bir biçim dilinin oluştuğu görülmektedir. Cam sanatı bu dönemde ideolojik, biçimsel ve teknik anlamda Art Nouveau Akımı’ndan etkilenerek birçok değişim geçirmiştir. Bu çalışmada, Art Nouveau Akımı’ndan etkilenen cam sanatçıları ve eserleri, kurulan özel atölyeler ile fabrikaların üretimleri ve teknik anlamda yaşanan yenilikler araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Art Nouveau Akımı, Cam Sanatı, Sanatsal Cam, Endüstriyel Cam