İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu ERKAN

NO Makale Adı
1568206041 MODA TASARIMINDA MİTOLOJİK SEMBOLLER

Bu çalışmada günümüz moda tasarımlarında mitolojik öğelerin sembolik yansımaları, bunların renk, desen ve siluet olarak uygulamaları ve bu öğelerin temsil ettiği anlamlar, giysi ve aksesuar görselleri ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Mitolojik görsel öğelerin, zenginliğinden, evrensel anlamlarından ve pek çok moda markası tarafından gerek logo ve gerekse tasarımlarda sıklıkla kullanılmasından dolayı bu araştırma, moda tasarımları üzerinde Yunan mitolojisinin sembolik etkileri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın giriş bölümünde sembol, mitoloji ve moda tasarımı kavramları arasındaki ilişki değerlendirilmiş, mitolojinin toplumsal yapı üzerindeki etkileri ve sanat eserlerindeki semiyotik yansımaları ortaya konmuştur. Diğer bölümde ise modanın sembolik dilinin tarihsel süreçteki yeri ve önemli moda markalarının bu dili kullanımına dair örnekler ortaya konmuştur. Çalışmanın son bölümünde 20. yüzyılın başından itibaren moda tasarım koleksiyonlarında yer alan Yunan mitolojik öğeleri incelenmiş, bu öğelerin sembolik anlamları ile tasarım öğesi olarak giysi ve aksesuarlara yansımaları göz önüne serilmiştir.


Anahtar Kelimeler: moda, mitoloji, sembol, Antik Yunan, tasarım