İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Reyhan ULUDAĞ ERASLAN

NO Makale Adı
1568124483 RESİM SANATININ HAREKETLİ BİR GÖRÜNTÜYE DÖNÜŞMESİ VE VIDEO ART

Bu çalışmada; hareketli resimler bütünü tanımından yola çıkılarak, video sanatının sanat tarihindeki resimleri hareketli birer görüntüye dönüştürmesi incelenmektedir. Bu kapsamda, Nil Yalter, Bill T. Jones, Bill Viola, Norman McLaren, Sam Taylor-Wood ve AES +F Grubunun çalışmaları ele alınmıştır. Ele alınan sanatçılar desenin ve resmin durağan yapısını bozarak, hareket ve performans ile birleştirdikleri eserler oluşturmuşlardır. Bu çalışmaların sanat tarihindeki resimlerle bağlantıları üzerinde de durulmuştur. Araştırmalar, video sanatçılarının resim sanatı tarihinden referans alarak eserler ürettikleri ve tuval resmini hareketli birer görüntüye dönüştürdüklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Görüntü, Resim, Video Art, Nil Yalter, Bill T. Jones, Bill Viola, Norman McLaren,
Sam Taylor ve AES +F topluluğu