İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Lokman TAY

NO Makale Adı
1567602731 SANAT TARİHİ YAZIMINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Bu makalede Sanat Tarihi alanındaki çalışmalarda kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Tezlerin ve araştırma metinlerinin biçim özellikleri enstitüler ve yayın kurulları tarafından belirlendiği için burada sadece araştırma yöntemlerinin mantığı üzerinde durularak genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Araştırma yöntemleri, çalışmaya karar verme aşamasından, çalışmanın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde yapılan bütün eylemleri ifade eder. Öncelikle bunun belirli basamaklardan oluşan ve sabır gerektiren uzun bir süreç olduğu bilinmelidir. Bu süreç ana hatlarıyla konunun belirlenmesi, sınırlandırılması, başlık seçimi, çalışma planının yapılması, kaynak taraması, saha çalışması ve metin yazımı aşamalarından oluşmaktadır. Bütün Sanat Tarihi metinleri yaklaşık olarak bu aşamalardan geçerek oluşturulur. Ancak bunun kesin bir kural olduğu ve bu sıralamanın dışına çıkılamayacağı anlaşılmamalıdır. Örneğin kaynak taraması, konunun belirlenmesinden çalışmanın tamamlanmasına kadar devam etmektedir. Bu çalışmada verilen bilgilerin, Sanat Tarihi öğrencilerine yapacakları bilimsel çalışmalarda yol göstermesi amaçlanmaktadır. Kişinin lisans eğitiminde kazanacağı bu yöntem bilgisi ve çalışma disiplini meslek hayatı boyunca da kullanacağı birikimler olacaktır.

Anahtar Kelimeler: sanat tarihi, bilimsel araştırma teknikleri, kaynak taraması, anahat planı, tez yazımı