İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hakan ÇİLOĞLU

NO Makale Adı
1567396678 YÜZEY KOMPOZİSYONLARINDA KAYNAK BELİRLEME VE TASARLAMA YÖNTEMLERİNDEN ÖRNEKLER

İnsan, diğer canlılardan tasarlama gücüyle ayrılarak, araştırma ve bilgi gelişimi sayesinde, yaşadığı coğrafi yapıya tarihi ve kültürel biçimler kazandırmıştır. İnsan, duygu ve düşüncelerini yansıtan kendi iç dünyasını farklı biçimlerde sunar. Doğada ve yaşamda gördükleriyle yetinmeyip, doğal formlara duygu ve düşüncelerini yükler. Doğa ve yaşamdaki tüm olaylar zaman sürecinde kavramlarla gerçekleşir. Doğa ve yaşamdaki varlıkların görünüm ve kavramlara dayalı özellikleri kare, üçgen ve daire ile tasarlanabilir. Çünkü kompozisyon tasarlamada zengin renk ve yaşamdaki olaylarla doğa en güçlü kaynaktır. Yüzey tasarımlarında başarı kazandıran en etkili yöntem, doğanın miktarlar içeren kavramlarını kullanmaktır. Profesyonel sanatçılar doğadan kullandığı kaynakları, doğanın mekanından farklı duygu ve düşünceler yüklediği kendi iç dünyalarında şekillendirerek, kişisel anlatım dillerini oluştururlar. Yaşamda yer alan tutku, sevgi, ayrılık, hüzün, mutluluk, enerji, aktiflik, durağanlık, hareket, mevsimler, doğadan görünümler ve etkileri gibi; duygular ve olayların tasarımları yapılabilir. Fakat hepsinin ortak özelliği, zaman sürecinde başlayıp bitmeleridir. Bu nedenle doğa ve yaşamdaki bütün kavramlar yöntem, etki ve görünümleriyle farklı olsalar da, zaman sürecinde başlayan ve biten özellikleriyle, bir müziğin farklı enstrümanlar ve ritimle çalınması ya da anlamları aynı; kelimeleri farklı sözleri gibidirler.

Anahtar Kelimeler: sanat, tasarım, kompozisyon, estetik, yöntem