İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alev ÇAKMAKOĞLU KURU, Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1567084096 POP-UP TEKNİĞİ İLE MODERN SANAT AKIMLARININ VE SANATÇILARIN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KAVRATILMASI

Geleneksel öğrenme yöntemleri, günümüz çocuklarının beklentilerini artık karşılayamamakta, durağan sayfaların hareketli bir mekanizmaya dönüştüğü, gizem ve merak duygularını uyandıran tekniklere ihtiyaç duymaktadırlar. Adına pop-up, hareketli-açılır kitap da denilen bu kitap tekniği, genellikle masallar üzerinde uygulansa da, son dönemlerde bilimsel kitap ve ansiklopedilere de uygulanmaktadır. 3 boyutlu mekanizmalar haline dönüştürülen bu kitaplar çok eski tarihlerde, bilimin karmaşık yapısını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yöntemle çeşitli formüller ve hesaplamalar daha akılda kalıcı olmuştur. Günümüzde, düz yazının yerini böylesine heyecan verici illüstrasyonların alması, çocukların hafızalarında imgelerin oluşmasına ve bahsedilen konunun akıllarında kalmasına sebep olmaktadır. Bu araştırmada amaçlanan, öğrenmede etkili olan bu tekniğin, sanat eğitiminde kullanılmasının etkililiğini göstermektir. Çalışmada 3 adet modern sanat akımı ve 3 adet sanatçının yer aldığı demo sanat akımı kitapçığının etkisi ölçülüp, tekniğin öğrenme ile ilişkisi belirlenmiştir. Ancak bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmemiştir. Bunun, araştırmanın önemli bir sınırlılığı olduğu düşünülmektedir. Sanatta, evrensel bilgi düzeyine erişilmesine katkı sağlamak adına, sanat kitaplarının da bu teknikle hazırlanması ve sınıf ortamı içerisinde bu kitaplardan faydalanılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hareketli kitap, tasarım, illüstrasyon, pop-up kitap, sanat eğitimi