İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nursen GEYİK DEĞERLİ

NO Makale Adı
1566416497 TEKSTİLDE İNOVATİF TASARIM YAKLAŞIMI: BİYOMİMİKRİ

Tekstil; önceleri dokuma yöntemi ve bu yöntemle üretilmiş kumaş anlamını taşırdı. Günümüzde ise, kumaş elde etmeye yarayan elyaf veya iplik gibi ham maddeleri, bunların üretim süreçlerini ve diğer tüm (dokuma, örme ve nonwoven) kumaş üretim metotlarını da kapsayan genel bir terimdir ve tekstil endüstrisi dünyanın sayılı endüstrileri arasında yer almaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle, insanların doğa ile arasındaki ilişkiye makine ilişkisi de eklenmiştir. Sanayi devrimleri ve makineleşme ile sanat-zanaat ve tasarım kavramları yeniden sorgulanmaya başlamıştır. Mimesis’te sanatçı - doğa ilişkisi tartışılırken, Biyomimetik tasarım, doğadaki modelleri taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların oluşturduğu tasarımları ifade eder. Doğadaki canlı ya da cansız tüm varlıklar, biyomimetik yaklaşımda bilim adamları, mühendisler, tasarımcılar ve sanatçılar için sonsuz esin kaynağı olur. 21. Yüzyılın tasarımlarında ilham kaynağını doğadan alan bilim insanları ve tasarımcılar, yüzyılın teknoloji avantajlarını yüzlerce yıl öncesinden gelen taklit yaklaşımı ile birleştirerek tekstil alanında bir çeşitlilik ortaya koymaktadırlar. Günümüzde doğa-tasarım-endüstri birlikteliği ile ortaya çıkan ürünlerin işlevselliği yanı sıra halen sınırlı sayıda tasarım olması, biyomimetik yaklaşımın tasarım açısından daha fazla değerlendirilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Bu çalışmada biyomimetik etkisi ile tekstil tasarımlarına yönelik yapılan uygulamalar araştırılmıştır. Makalede biyomimetik ve onun geçmişten günümüze tasarımdaki yeri, biyomimetik ile tekstil endüstrisine yön veren tasarımların ilişkisi, renk-doku-işlevsellik bağlamında biyomimetik yaklaşım ile hazırlanan özgün tekstil tasarımları incelenmekte ve bunlar, güncel örnekler üzerinden değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimesis, tekstil, tekstil tasarımı, Biyomimikri