İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cemaliye SUNALP GÜRÇINAR, M. Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL

NO Makale Adı
1566215206 İÇ MİMARLIK TASARIM EĞİTİMİNDE MALZEME KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan modern malzemeler ve bileşenlerin çeşitliliği, iç mimaride istenilen nitelikte mekânların tasarlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Mekânın niteliğini tanımlayan, tasarımda dil birliğini sağlayan uygun malzemenin ve bileşenlerinin seçile bilmesi için tasarımcının güncel malzeme bilgisinin olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak da, malzemenin çeşitliliği, kullanımı, performansı, dokusu, rengi, strüktür özellikleri mekâna katacağı kimlik, tercih ölçütleri, uygulama yöntemleri eğitim süresince malzeme derslerinde aktarılmakta ve tasarım projelerinde uygulanması beklenmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı İç Mimarlık eğitimi süresince kazanılan malzeme bilgisinin, öğrencilerin hazırlamış olduğu tasarım projeleri üzerinden değerlendirilmesidir. Bu amaçla, 2017-2018 yaz döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Tasarım Atölyesi III ve IV projelerini almış olan yirmi iki (%100) öğrenci arasından on bir (%50) öğrencinin tasarlamış oldukları projeler üzerinden malzeme bilgileri anket yoluyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, malzeme dersinde almış oldukları malzeme bilgisi, uygulama becerisini ne derece özümsediklerini kendi değerlendirmelerine bağlı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekân, Malzeme, Tasarım, İç Mimarlık Eğitimi