İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 59  Temmuz 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe FIÇICIOĞLU, Hanife UYSAL

NO Makale Adı
1565252730 GİYSİ TASARIMINDA “YARATICI TEKNİKLER”

Bir giysiyi istenilen formda meydana çıkarmak giysi tasarımının en önemli faktörlerinden biridir. Hayal edilen ya da tasarlanan ürünün iki boyutlu kalıplarının hazırlanarak üç boyutlu giysi haline dönüştürülmesinde teknik olarak birçok detay yer almaktadır. Tasarım ürününde yer alan yakalar, kollar, cepler, kapamalar, pensler, astarlar, vb. gibi her bir teknik gerek kalıp gerek dikim aşamasında birbirini tamamlayan ve destekleyen üretim dinamikleri içermektedir. Bu süreç içinde giysi tasarlanan şekline dönüşürken, deneyimlenen teknik süreç ve çözümlemeler aynı zamanda yaratıcı kanallar yoluyla yeni tasarımların oluşmasını da sağlamaktadır. Bu çalışmada giysiye ait her bir teknik ile yeni tasarımlar yaratma fikri ortaya konulmak istenmiştir. Bu amaçla yapılan proje çalışması ile ortaya çıkan ürünlerde farklı teknikler seçilmiş olup, her bir teknik kendi içinde öncelikli olarak analiz edilmiştir. Ürünler farklı yöntem ve çözümlemelerle elde edilen deneysel süreçler sonucunda geliştirilmiştir. Proje çıktısı olarak ürün ve ürüne ait teknik board hazırlanmıştır. Ürün boardında ürünün üretim süreçlerine ait teknik çizim, kalıp, model analizi, malzeme ve materyal listesi, iş etüdü, maliyet tablosu vb. verilere yer verilmiştir. Bu çalışma sonucunda giysi tasarımının temel prensipleri içerisinde yer alan kalıp ve temel dikim tekniklerinin her biri kendi kuralları çerçevesinde incelenip, farklı çözümlemelerle ve bağlamlarla deneyimlenmiştir. Sonuç olarak tüm bu süreç içinde yeni teknik yaratımlara ulaşılabileceği düşüncesi yapılan örneklerle somut olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Giysi teknikleri, giysi tasarımı, yaratıcılık, kalıp, model analizi