İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet EFE, Ömer Bilgehan SONSEL

NO Makale Adı
1565005130 TÜRKİYE'DE DİNLENİLEN POPÜLER MÜZİKLERİN İNCELENMESİ: SPOTIFY ÖRNEĞİ

Sesi kayıt edebilen ilk düzenek fonografın icadı, müzik endüstrisinin doğuşunun miladı olarak kabul edilir. Sesin kayıt edilebilmesi müziğin de kayıt edilebilmesi sonucunu beraberinde getirmiş ve yaygınlaşan ses kayıt cihazları, müziği alınıp satılabilir ve geniş kitlelere ulaştırılabilir bir ticari meta haline getirmiştir. Yaklaşık üç yarım yüzyıl süren bir zaman diliminde ses kayıt teknoljileri fonograf’tan günümüz dijital müzik platformlarına evrilmiştir. Müziğin dağıtımı, üretilmesiyle eş zamanlı olabilen bu platformlar kitlelerin müziğe kolay ulaşmasını sağlarken, internet aracılığı ile viral olarak yayılan nitelikli ya da niteliksiz her türlü içerikle toplumları yerel ya da global ölçekte etkiler ve hızla dönüştürür hale gelmiştir. Dinlenilen popüler müzikler, üretim ve tüketimin artmasıyla hızla değişim göstermektedir. Bir toplumda dinlenilen müzikler, o toplumun güncel popüler müziğini ve kültürünü sergilediği için beğenilen şarkıların kısa aralıklarla incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada dijital platformların global ölçekte en yaygın olanlarından Spotify’ın 2019 Temmuz ayı Türkiye ilk elli listesinde yer bulan şarkıların analizine yer verilmiştir. Temmuz ayı boyunca en çok listede kalan elli şarkı, tür, tonalite, ritmik yapı, süre, alt yapı gibi özellikleri bakımından, seslendiren şarkıcılar ise cinsiyetleri ve yerli/yabancı olma durumları bakımından incelenmiştir. Müzikal anlamda dönemsel ya da kalıcı olabileceği düşünülen çarpıcı verilere ulaşılmış, ilgili başlıklar altında tablolaştırılarak gösterilmiştir. Elde edilen veriler, müziğin olağanüstü bir hızla dijital platformlardan yayılması sayesinde kitle psikolojisini ne denli hızlı bir şekilde değiştirebildiği ve ortak kültüre yön verebildiğinin tespiti açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: popüler müzik, Spotify, popüler kültür, müzik dinleme