İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet DEMİR

NO Makale Adı
1564404047 ÇOCUK EDEBİYATI VE YARATICI DÜŞÜNME

Edebî metinler, özellikleri itibariyle ‘yaratıcı düşünme’yle doğrudan ilintilidir. Roman, öykü, masal, şiir gibi edebi metinler, her şeyden önce bir sanatçının yaratımıdır ve kurgu, yapı, içerik, dil ve anlatım gibi özellikleri bakımından yaratcılığa dayanır. Bu bakımdan çocuk edebiyatı ürünleri de çocuklar için ‘yaratıcı düşünme’ye açılan bir kapıdır. Bu çalışmada, çocuk edebiyatı ile ‘yaratıcı düşünme’ arasındaki ilişkiler irdelenmektedir. Çocuk edebiyatı metinlerinin özellikleri (kurgu, yapı, içerik, dil ve anlatım gibi) ile ‘yaratıcı düşünme’ arasındaki ilişkiler ortaya konulmaktadır. Çocuk edebiyatı ile ‘yaratıcı düşünme’ arasındaki ilişki; roman, öykü, masal, şiir gibi çocuk edebiyatı ürünlerinden örnekler verilerek ele alınmaktadır. Çocuk edebiyatı ürünlerini ‘yaratıcı düşünme’ye açılan bir kapı olarak görmek, eğitimde öğrenme süreçlerini de ‘yaratıcı düşünme’ yönünde şekillendirmek ve bu yönde bir farkındalıkla hareket etmek bakımından da bir gerekliliktir. Bu bakımdan eğitimin her seviyesnde çocuk edebiyatı ürünleri üzerinden çocukların ‘yaratıcı düşünme’ becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek başlıca amaçlardan biri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, edebî metinler, yaratıcılık, yaratıcı düşünme, çocuk-okur